Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

[ซีรี่ย์เกาหลี] Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย]

เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอน ประเทศเกาหลียังคงปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิง "แดจังกึม" จอมนางแห่งวังหลวง สร้างมาจากเรื่องจริงของประวัติศาสตร์เกาหลี นำเสนอเรื่องราวของแดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีที่ เป็นแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับเชื้อพระวงศ์ในหลวง

ซอจังกึม เป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวสามัญชนที่มีฐานะยากจน เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แต่โชคก็ยัง เข้าข้างเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราชสำนัก ด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดจึงทำให้ เธอกลายเป็นแม่ครัวมือหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเชื้อพระวงศ์

ต่อมาเธอถูกใส่ร้ายว่าวางยาพิษกษัตริย์จุงจงจึงถูกขับไล่ออกจากวัง แต่ภายหลังเธอก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์ และสามารถกลับมารักษาพระองค์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี เล่ห์กลของคนในวังและอำนาจทางการเมืองก็มักจะ เป็นอุปสรรคให้เธอต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อย หนำซ้ำเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็ยังกลายมาเป็นคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้เธอตลอดเวลา แต่เธอก็ได้ใช้สติปัญญาต่อกรกับศัตรูที่มีอยู่มากมายในพระราชสำนัก เพื่อให้มาตรฐาน ทางสังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ไม่เคยมีสตรีผู้ใดทำได้เช่นเธอ


Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่1

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่2

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่3

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่4

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่5

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่6

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่7

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่8

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่9

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่10

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่11

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่12

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่13

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่14

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่15

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่16

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่17

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่18

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่19

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่20

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่21

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่22

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่23

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่24

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่25

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่26

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่27

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่28

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่29

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่30

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่31

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่32

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่33

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่34

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่35

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่36

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่37

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่38

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่39

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่40

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่41

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่42

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่43

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่44

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่45

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่46

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่47

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่48

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่49

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่50

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่51

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่52

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่53

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่54

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่55

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่56

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่57

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่58

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่59

Daejungguem,แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง [พากย์ไทย] ตอนที่60 End