Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Stalker

ติดตามเรื่องราวของตำรวจหน่วยพิเศษของ LAPD ที่ออกติดตามสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประเภท Stalker หรือพวกชอบสะกดรอยโดยเฉพาะ ตั้งแต่คดีพวกชอบถ้ำมอง ไปจนถึงคดีการสะกดรอยทางคอมพิวเตอร์