Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[ซีรีย์จีน] Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย]

หวงเย่อหัว ตำรวจเลือดร้อน โดนใส่ความจนต้องติดคุกฟรีกว่า 15 ปี หลังจากพ้นมลทินแล้ว เขาจึงกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้ง แต่ 15 ปี ในคุก จะทำให้ ชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงานของเขาเปลี่ยนไปหรือไม่ โปรดติตตาม
เครดิต: คุณทัน


Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่1-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่1-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่2-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่2-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่3-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่3-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่4-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่4-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่5-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่5-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่6-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่6-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่7-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่7-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่8-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่8-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่9-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่9-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่10-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่10-2

                                      สำรอง

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่11-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่11-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่12-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่12-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่13-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่13-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่14-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่14-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่15-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่15-2 

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่16-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่16-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่17-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่17-2
                                  สำรอง

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่18-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่18-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่19-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่19-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่20-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่20-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่21-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่21-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่22-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่22-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่23-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่23-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่24-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่24-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่25-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่25-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่26-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่26-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่27-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่27-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่28-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่28-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่29-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่29-2

Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่30-1
Gun Metal Grey คู่เดือดตำรวจเหล็ก [พากย์ไทย] ตอนที่30-2End