Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[CH/T-Series] Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย]


เฉี่ยวเอ๋อ เด็กสาวผู้กตัญญู ในครอบครัวยากจนที่แม่ของเธอป่วยหนัก ก่อนที่แม่เธอจะเสียชีวิตไป แม่เธอได้กำชับไว้ว่าให้เข้าไปทำงานกับ หยงซิ่วหม่าน ศิษย์ผู้พี่ของแม่มีกิจการโรงทอผ้าอยู่ สุดท้ายหยงซิ่วหม่านรับเธอไว้เป็นศิษย์ เพราะเธอนั้นทนเห็นความตั้งใจจริงของเด็กน้อยไม่ได้ จึงรับไว้เป็นศิษย์ ทั้งๆที่มีความแค้นอยู่กับแม่ของเด็ก...เฉี่ยวเอ๋อเติบโตเป็นสาวรุ่นที่ทั้งฉลาดหลักแหลม หน้าตาน่ารัก สวยงามและมีน้ำใจโอบอ้อมอารี
เมื่อการแข่ง ขันคัดเลือกช่างทอเข้าวังได้มีขึ้น โรงทอของซิ่วหม่านได้รับเลือกให้เข้าวังพร้อมกับโรงทอของอีกฝ่าย เฉี่ยวเอ๋อและเพื่อนจึงต้องตามนายหญิงเข้าวังมาเพื่อตัดชุดแต่งงานขององค์ หญิงเจียอี๋ และเพราะความมีน้ำใจอันโอบอ้อมอารีของเฉี่ยวเอ๋อ ทำให้องค์หญิงเจียอี๋ ที่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง กลายเป็นคนมีน้ำใจ มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่การเข้าวังครั้งนี้ก่อเกิดเรื่องราววุ่นๆมากมาย ชีวิตในวังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีอุปสรรคต่างๆ นานาให้ทุกคนฝ่าฟัน
ซึ่งเฉี่ยวเอ๋อ นั้นต้องต่อสู้ชีวิตเรื่อยมาด้วยฝีมือการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และความดีของ เธอ แต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างเธอเสมอไป สุดท้ายเธอถูกขับไล่ออกจากวัง และยังเกิดสงครามเมื่อทหารเผ่าหยวนยกทัพมารุกราน แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ เฉี่ยวเอ๋อและเพื่อนๆร่วมกันเปิดโรงทอผ้าขึ้นอีกครั้ง ด้วยความมุมานะและความตั้งใจอันแรงกล้าทำให้เฉี่ยวเอ๋อในตอนนี้กลายเป็นหญิง สาวที่มีฝีมือการทอผ้าที่ไม่มีใครเทียบได้ เธอสอนคนรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย จนใครต่อใครต่างพากันขนานนามว่า เธอคือมารดาแห่งการทอผ้า


                                                       เครดิต :คุณทันClothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่12-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่13-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่13-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่14-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่14-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่15-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่15-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่16-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่16-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่17-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่17-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่18-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่18-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่19-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่19-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่20-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่20-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่21-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่21-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่22-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่22-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่23-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่23-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่24-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่24-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่25-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่25-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่26-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่26-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่27-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่27-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่28-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่28-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่29-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่29-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่30-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่30-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่31-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่31-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่32-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่32-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่33-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่33-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่34-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่34-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่35-1
Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่35-2

Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่36-1
    Clothing the world ผ้าทอชีวิต [พากย์ไทย] ตอนที่36-2End