Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

[K-Series] Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย]

‘Tree with Deep Roots’ ที่สร้างขึ้นจากผลงานติดอันดับขายดีของอีจองมยองในชื่อเดียวกัน ซึ่งเป็นผลงานที่นำเรื่องราวในสมัยพระเจ้าเซจง กษัติรย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โจซอนมาวิเคราะห์ตีความใหม่ โดยเล่าถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมลูกโซ่ที่เกิดขึ้นในพระราชวังคยองบกเป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะมีการประกาศเผยแพร่อักษรเกาหลี
สำหรับบทบาทของเซจงในวัยหนุ่มที่ซองจุงกิได้เล่น ถือเป็นบุคคลที่เกิดมาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ และเนื่องจากเขามีพ่อที่เป็นกษัตริย์ทรราช ทำให้เขาตระหนักรู้ว่าอำนาจเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ แต่ท้ายที่สุด เขาก็ได้เป็นกษัตริย์ ซึ่งทางทีมงานผู้จัดทำเปิดเผยถึงการแคสติ้งซองจุงกิให้มารับบทดังกล่าวว่า

“ซองจุงกิน่าจะสามารถสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครให้ออกมาดูดีได้โดยการใช้ทักษะทางด้านการแสดงเฉพาะตัวของเขา”

อนึ่ง นอกจากซองจุงกิแล้ว ในละครเรื่องนี้ยังมีนักแสดงคนอื่น อาทิ ฮันซอกคยู (Han Suk Kyu) จางฮยอค (Jang Hyuk) ชินเซคยอง (Shin Se Kyung) อีกด้วย ส่วนละครจะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 28 กันยายน

เมื่อนิยายเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในปี 2006 ถูกขนานนามว่าเป็นดาวินชี่โค้ดแห่งเกาหลี เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการฆาตรกรรม อันน่าสะพรึงกลัวในพระราชวัง ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนการประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลีกับกลุ่มที่ต่อต้าน


Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -1

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -2

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -3

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -4

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -5

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -6

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -7

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -8

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -9

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -10

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -11

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -12

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -13

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -14

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -15

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -16

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -17

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -18

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -19

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -20

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -21

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -22

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -23

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -24

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -25

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -26

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -27

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -28

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -29

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -30

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -31

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -32

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -33

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -34

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -35

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -36

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -37

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -38

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -39

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -40

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -41

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -42

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -43

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -44

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -45

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -46

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -47

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -48

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -49

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -50

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -51

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -52

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -53

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -54

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -55

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -56

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -57

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -58

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -59

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -60

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -61

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -62

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -63

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -64

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -65

Tree With Deep Roots พฤกษาที่ไร้ไหวเอน [Soundtrack บรรยายไทย] -66End