Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

[K-Series] Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย]

เรื่องราวทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแพทย์ในแผนกกุมารเวชศาสตร์ ดำเนินเรื่องผ่าน พัคชีอน (รับบทโดย จูวอน) ชายหนุ่มผู้ซึ่งมีความผิดปกติทางพัฒนาการ (เป็นชนิดหนึ่งของออทิสติก) เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนกลายมาเป็นกุมารแพทย์ จากเด็กหนุ่มผู้มีปัญหาทางสมองกลับกลายเป็นกุมารแพทย์อัจฉริยะ ในด้านการแพทย์เขาเป็นแพทย์ที่มีพรสวรรค์ ทว่าด้านอื่นๆของชีวิต กลับมีปัญหาอย่างมาก เช่น การเข้าสังคมกับผู้อื่น ซึ่งในขณะเดียวกัน ชีอน ก็ได้พบกับ ชายุนซอ (รับบทโดย มุนแชวอน) กุมารแพทย์สาวคนสวย เธอผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีและคอยช่วยเหลือชีอน และ คิมโดฮัน (รับบทโดย จูซังวุค) กุมารแพทย์หนุ่มที่เก่งที่สุดในเกาหลี เขาเปรียบเหมือนหัวใจของโรงพยาบาล แต่โดฮันกลับไม่ค่อยชอบหน้าชีอนเท่าไหร่...


Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย] EP01-02

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย] EP03-04

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย] EP05-06

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย] EP07-08

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย] EP09-10

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย] EP11-12

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย]  EP13-14

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย]  EP15-16 

Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย]  EP17-18

     Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ [พากย์ไทย]  EP19-20End