Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

[K-Series] Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องราวของ คังแจมี ซึ่งรับทโดย ลีโบยอง วัย 30 ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตต่างๆ หลังหย่าร้างกับสามี ขณะที่แจฮึ ซึ่งบทบาทในเรื่องชื่อ พยอนดงอู เป็นทนายความที่มีพื้นฐานครอบครัวดีและหน้าที่การงานมั่นคง แถมหน้าตายังหล่อเหลา ดูภายนอกเป็นชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง แต่มีข้อเสียอยู่หน่อยนึงเท่านั้น คือ เจ้าชู้สุดขีด ดงอูเป็นคู่ปรับเก่าของแจมี และได้รับจ้างให้มาทำให้การหย่าของแจมีเป็นโมฆะ แต่แล้วตามแบบฉบับของละครทั่วไป ระหว่างนั้นเขาก็แปรเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจเธอและรักเธอในที่สุด
          ขอขอบคุณซับไทยจากบ้านผู้แปลซับนะคะ

        EP 21,30,31 แปลไทยโดยคุณ oldgirlขอบคุณนะคะHooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E6-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E7-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E7-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E7-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E8-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E8-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E8-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E9-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E9-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E9-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E10-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E10-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E10-3


Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E11-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E11-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E11-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E12-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E12-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E12-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E13-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E13-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E13-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E14-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E14-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E14-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E15-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E15-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E15-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E16-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E16-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E16-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E17-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E17-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E17-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E18-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E18-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย]  E18-3 

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E19-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E19-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E19-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E20-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E20-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E20-3

 Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E21-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E21-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E21-3

 Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E22-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E22-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E22-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E23-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E23-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E23-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E24-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E24-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E24-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E25-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E25-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E25-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E26-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E26-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E26-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E27-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E27-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E27-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E28-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E28-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E28-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E29-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E29-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E29-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E30-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E30-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E30-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E31-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E31-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E31-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E32-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E32-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E32-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E33-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E33-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E33-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E34-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E34-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E34-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E35-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E35-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E35-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E36-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E36-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E36-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E37-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E37-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E37-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E38-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E38-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E38-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E39-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E39-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E39-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E40-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E40-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E40-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E41-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E41-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E41-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E42-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E42-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E42-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E43-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E43-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E43-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E44-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E44-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E44-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E45-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E45-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E45-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E46-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E46-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E46-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E47-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E47-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E47-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E48-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E48-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E48-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E49-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E49-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E49-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E50-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E50-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E50-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E51-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E51-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E51-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E52-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E52-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E52-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E53-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E53-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E53-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E54-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E54-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E54-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E55-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E55-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E55-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E56-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E56-2
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E56-3

Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E57-1
Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E57-2
      Hooray For Love เชิญทางนี้มีรักมาฝาก [Soundtrack บรรยายไทย] E57-3End