Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[CH/T-Series] คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย]

หมดสิ้นปฐมพี
ตอน สนมเอกคนใหม่

ฮ่องเต้คังซี เสด็จประพาสเพราะกลุ้มใจที่สนมหยีได้จากไป และได้เจอกับ
หลินฟงเอ๋อ ที่คล้ายกับสนมหยีที่จากไป และได้เจอกับขบวนการจับคน
เรียกค่าไถ่ ซึ่งเป็นเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ใสวันนั้นเอง ฮ่องเต้ หลินฟงเอ๋อ
ซานเต่อจื่อ และฝ่ายิ่นจะช่วยกันกำจัด กังฉิน เหล่านี้ได้หรือไม่

ตอน ทุจริตใบชา

ซาหยงเอ๋อสาวงามถูกส่งเข้าวังมาเป็นพระสนม แต่ว่านางเข้ามาเพื่อลอบ
ปลงพระชนม์ฮ่องเต้ เพราะเข้าใจว่าฮ่องเต้สั่งประหารพ่อของนาง ซึ่งเป็น
คนคุมการค้าใบชาในเมืองชิงอี อย่างไม่ยุติธรรม แล้วฮ่องเต้จะรอดพ้น
จากภัยครั้งนี้หรือไม่

ตอน แผนซ้อนแผน

ฮ่องเต้รู้สึกว่าบ้านเมืองสงบสุขแล้ว จึงทรงออกมาประพาสต่อ แต่ได้พบ
กับคนโกงสารพัด พระสนมหยีจึงได้ออกความคิดที่จะเปิดร้านขายผ้าเพื่อ
ดักจับคนพวกนี้ และได้พบนักเลงหัวไม้ที่คอยบีบเรียกค่าคุ้มครองจาก
เหล่าพ่อค้า ซึ่งนักเลงพวกนี้ได้คบคิดกับเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่จะกำจัด
ฮ่องเต้ ด้วยความฉลาดของพระสนมหยีจะช่วยให้ฮ่องเต้พ้นภัยและกำจัด
ขุนนางชั่วได้หรือไม่

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E1-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E1-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E1-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E2-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E2-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E2-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E3-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E3-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E3-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E4-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E4-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E4-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E5-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E5-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E5-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E6-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E6-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E6-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E7-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E7-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E7-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E8-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E8-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E8-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E9-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E9-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E9-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E10-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E10-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E10-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E11-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E11-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E11-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E12-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E12-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E12-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E13-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E13-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E13-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E14-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E14-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E14-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E15-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E15-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E15-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E16-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E16-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E16-3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E17-1
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E17-2
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E17-3 

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E18-1End
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E18-2End
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 4 [พากย์ไทย] E18-3End