Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[CH/T-Series] คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย]


 
ตอน คดีลอบชิงบัลลังก์  
คังซีปลอมตัวไป เที่ยวที่ซิงโจวจึงได้ทราบความจริงว่าที่นั่นประสบภัยแล้ง
นายอำเภออู่ เหลียน หลอซี่อฉาง ถูกจับเข้าคุกเพราะเปิดฉากหลวงเอา
เสบียงมาแจกจ่าย ประชาชน ระหว่างที่คังซีอยู่ที่ชิงโจวองค์ชายรอง
รัชทายาทสมคบกับสัวเอ่อ ถูวางแผนปลงพระชนม์คังซีเพื่อชิงบัลลังก์ จอม
จักรพรรดิจะรอดพ้นจากแผน ลอบปลงพระชนม์ครั้งนี้หรือไม่

ตอน คดีขุนนางโหดแมนจู
 

คังซีลอบเสด็จไป ที่ซูโจวเพื่อสืบความจริง เรื่องขุนนางเชื้อสายแมนจูกลั่น
แกล้งประชาชน ระหว่างทางได้พบเห็นความจริงมากมายจอมจักรพรรดิจะ
ทรงจัดการอย่างไรกับ เหล่าขุนโฉด...

ตอน คดีทุจริตวังหลวง
 

ในวังมีปัญหาเรื่อง ที่เงินและสิ่งของได้หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่เสมอ
ช่วงขณะนั้นเอง ฮ่องเต้คังซีออกมาเที่ยวข้างนอกวังก็ได้พบกับเบาะแสซึ่ง
เกี่ยวกับ เหตุการณ์นี้ แต่แล้วเรื่องราวต่าง ๆ ก็ชักยุ่งยางมากขึ้นไปอีกเมื่อมี
การ ฆ่าปิดปากเกิดขึ้น พระองค์จะสามารถคลี่คลายคดี และจับมาตกรตัว
จริงได้ หรือไม่

ตอน คดีป้ายเว้นตาย
 

ปันเต๋ออู่ ถือดีว่าตัวเองมีป้ายเว้นตายจากฮ่องเต้องค์ก่อน จึงถืออำนาจ
บาตรใหญ่ เที่ยวข่มเหงคนไปทั่ว จางหมิงเหยียนช่างทำกาน้ำชาได้บันทึก
เรื่องราวที่ ตนถูก ปันต่ออู่ กลั่นแกล้งลงในกาน้ำชาที่ตนเองเป็นคนทำ วัน
หนึ่ง ฮ่องเต้คังซีทำกานำชาแตกจึงได้พบบันทึกนั้น ฮ่องเต้คังซีจะทำเช่นไร
จึง จะสามารถนำความสงบสุขมาสู่ราษฎรของพระองค์ได้...
คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -1

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -2

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -3

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -4

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -5

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -6

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -7

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -8

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -9

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -10

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -11

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -12

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -13

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -14

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -15

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -16

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -17

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -18

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -19

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -20 

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -21

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -22

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -23

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -24

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -25

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -26

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -27 

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -28

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -29

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -30

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -31

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -32

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -33

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -34

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -35

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -36

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -37

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -38

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -39

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -40

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -41

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -42

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -43

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -44

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -45

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -46

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -47

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -48

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -49

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -50

คังซี จักรพรรดิพิทักษ์แผ่นดิน ภาค 1 [พากย์ไทย] -51 End