Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

Wentworth

ซี่รี่ย์เกี่ยวกับความลับของผู้หญิงที่อยู่ในคุก สถานที่ที่ได้รับการตัดสินโทษนักโทษทุกรูปแบบ ผู้ชมจะได้เรียนรู้ชีวิตพวกเขาในคุกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ คุกและได้เรียนรู้การทำงานและชีวิตของพวกเขา