Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

[USA-Series] Invasion [Soundtrack บรรยายไทย]

มนุษย์ได้ถูกค้นพบแล้วว่าบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีหลักฐานชิ้นใดที่สามารถบอกได้ว่า มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกจากสิ่งมีชีวิตทีี่แสนชาญฉลาดที่เรียกว่า มนุษย์ แต่หากว่าสิ่งสิ่งที่เราคิดนั้นไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเรา และถ้าหากว่าการรับรู้ถึงภัยธรรมชาติ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก
เมื่อทราบข่าวว่าเอเวอร์เกลดซึ่งเป็นเมืองเล็กในรัฐฟลอริดาที่ตนเองอาศัยอยู่ถูกพายุเฮอร์ริเคนเล่นงาน เจ้าหน้าที่ รัสเซลล์ เวรอน ก็ต้องรีบออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้คนที่อาศัยอยูที่นั่นและเพื่อให้ครอบครัวของเขาปลอดภัย ในขณะที่เกิดภายุลูกสาวของเขาก็ได้เห็นกับแสงประหลาด ๆ ที่ก่อตัวอยู่ริมแม่น้ำ วารอนได้บอกให้ลูกสาวเลิกคิดถึงเรื่องนี้ซะ แต่แล้วก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อภรรยาของเขาที่หายตัวไปตอนเกิดพายุ กลับมาในสภาพเปล่าเปลือยและเธอก็จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย ในขณะที่ผู้คนกำลังเก็บกวาดซากปรักหักพัง หลังจากพายุสงบ วารอนก็ได้เริ่มทำการสืบหาว่าเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นนี้ มันเกิดขึ้นจากอะไร มันจะเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ เกิดจากน้ำมือของสิ่งมีชีวิตนอกโลก
 http://ds-fan.blogspot.com/2014/01/invasion.html 

—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 01 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 01 – 2
#33ff33;”>—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 02 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 02 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 03 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 03 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 04 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 04 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 05 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 05 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 06 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 06 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 07 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 07 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 08 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 08 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 09 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 09 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 10 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 10 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 11 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 11 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 12 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 12 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 13 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 13 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 14 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 14 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 15 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 15 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 16 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 16 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 17 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 17 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 18 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 18 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 19 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 19 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 20 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 20 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 21 – 1
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 21 – 2
—(•·÷[ ]÷·•)—
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 22 – 1 END
Invasion Complete Series [บรรยายไทย] Ep 22 – 2 END

Complete Series