Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า [พากย์ไทย]

นัก สืบ Baek Hong Suk (Son Hyun Joo) ต้องมาเสียลูกสาววัย 15 ปีในอุบิตเหตุรถยนต์และภรรยาก็เสียชีวิตในเวลาถัดมาจากอาการช็อก เขาจึงสืบหาข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการตายของลูกสาว นักข่าว Seo Ji Won (Go Joon Hee) เป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทใหญ่ เธอช่วย Baek Hong Suk สืบหาความจริงในคดีลูกสาวเขา ในระหว่างการสืบเธอได้รู้ความจริงว่าพี่เขยของเธอ Kang Dong Yoon (Kim Sang Jung) หุ้นส่วนรายใหญ่ในบริษัทได้มีการคอรัปชั่น เธอจึงสืบหาความจริงของครอบครัวเธอและการคอรัปชั่นด้วยเช่นกันThe Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่1-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่1-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่1-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่2-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่2-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่2-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่3-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่3-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่3-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่4-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่4-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่4-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่5-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่5-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่5-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่6-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่6-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่6-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่7-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่7-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่7-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่8-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่8-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่8-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่9-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่9-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่9-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่10-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่10-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่10-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่11-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่11-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่11-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่12-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่12-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่12-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่13-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่13-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่13-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่14-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่14-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่14-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่15-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่15-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่15-3
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่16-1
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่16-2
The Chaser โหด/ดิบ/ไล่/ล่า ตอนที่16-3

                     ♦จบ♦