Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

[CH/T-Series] Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก [พากย์ไทย]

ไมค์ เป็นเศรษฐีที่ถูกภรรยาหย่าร้างมีลูกชายวัย 8 ขวบและเขาเป็นประธานของโรงแรม เจนนี่ ฉางเป็นเด็กกำพร้าเธอทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในโรงแรม แล้วทั้งสองก็มาพบรักกัน

 
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่1-1.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่1-1.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่1-1.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่2-2.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่2-2.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่2-2.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่3-3.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่3-3.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่3-3.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่4-4.1แก้แล้ว
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่4-4.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่4-4.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่5-5.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่5-5.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่5-5.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่6-6.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่6-6.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่6-6.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่7-7.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่7-7.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่7-7.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่8-8.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่8-8.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่8-8.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่9-9.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่9-9.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่9-9.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่10-10.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่10-10.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่10-10.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่11-11.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่11-11.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่11-11.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่12-12.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่12-12.2แก้แล้ว
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่12-12.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่13-13.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่13-13.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่13-13.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่14-14.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่14-14.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่14-14.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่15-15.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่15-15.2แก้แล้ว
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่15-15.3 แก้แล้ว
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่16-16.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่16-16.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่16-16.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่17-17.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่17-17.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่17-17.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่18-18.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่18-18.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่18-18.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่19-19.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่19-19.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่19-19.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่20-20.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่20-20.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่20-20.3
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่21-21.1
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่21-21.2
Sunny Happiness-รักหลอก หลอกให้ปิ้งรัก ตอนที่21-21.3                                  ♥End♥