Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก [พากย์ไทย]

แม้ว่าชีวิตคนวุ่นวายสับสน แต่สวรรค์ก็ได้กำหนดคู่ชีวิตไว้ให้แล้ว คู่ชีวิตที่ว่านั้นก็คือคู่ชีวิตจิตวิญญาณนั่นเอง ถ้าหากจิตวิญญาณครึ่งหนึ่งยังคงล่องลอยอยู่ ณ สถานที่ใดบนโลกใบนี้ ฉันจะจำจิตวิญญาณที่ว่านั้นได้หรือไม่

ชีวิตสมรสที่เหมาะสมลงตัวเป็นปัญหาที่ชายหนุ่มหญิงสาวพึงตระหนักให้จงดี ปัญหานี้ได้สะท้อนผ่านชายหนุ่มหญิงสาวหกคนที่ต่างให้คำนิยามและมุมมองความ รักและการแต่งงานที่แตกต่างกัน ความสับสนที่มีต่อความรักได้นำไปสู่คำตอบสุดท้ายของความรักที่แท้จริง ปัญหาที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะนอนร่วมห้องกับชายที่เธอเกลียดชังได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงผูกมัดใจชายที่เธอรักไว้ได้ หากต้องการรู้เคล็ดลับความรัก จะต้องไม่หยุดที่จะค้นคว้าและเสาะแสวงหาต่อไปSoulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่1-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่1-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่1-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่2-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่2-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่2-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่3-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่3-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่3-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่4-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่4-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่4-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่5-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่5-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่5-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่6-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่6-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่6-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่7-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่7-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่7-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่8-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่8-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่8-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่9-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่9-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่9-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่10-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่10-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่10-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่11-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่11-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่11-3
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่12-1
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่12-2
Soulmate - วุ่นที่สุด สะดุดรัก ตอนที่12-3


                       ♦จบ♦