Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน [พากย์ไทย]

โอยูบังพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนในบริษัทชอนฮาที่ มีกำลังในการจ่ายเงินเดือนสูงที่สุด เขายอมแฝงตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในอาสาสมัครทดลองยาที่บ.ชอนฮากำลังทดสอบ ทำให้เขาได้พบกับชาอูฮีเธอรับผิดชอบเป็นนักวิจัยโครงการยานั่น ส่วนชเวฮังวูซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการให้บริษัทโอชางโฮก็แฝงตัวเข้าไปในกลุ่ม อาสาสมัครเพื่อขโมยยาด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดต้องล้มเหลว แบคโยชิหลานสาวประธานจินซีฮวางต่อต้านผู้เป็นตาอย่างหนักเพราะเธอเชื่อว่า ท่านทำให้พ่อแม่เธอตาย เธอจึงโดนประธานบังคับให้ทำงานที่บริษัทแลกกับเงินเดือน 

Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่1-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่1-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่1-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่2-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่2-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่2-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่3-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่3-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่3-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่4-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่4-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่4-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่5-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่5-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่5-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่6-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่6-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่6-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่7-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่7-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่7-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่8-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่8-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่8-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่9-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่9-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่9-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่10-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่10-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่10-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่11-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่11-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่11-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่12-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่12-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่12-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่13-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่13-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่13-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่14-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่14-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่14-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่15-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่15-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่15-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่16-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่16-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่16-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่17-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่17-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่17-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่18-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่18-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่18-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่19-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่19-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่19-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่20-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่20-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่20-3 
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่21-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่21-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่21-3
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่22-1
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่22-2
Salaryman Chohanj กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ตอนที่22-3


                               ♦จบ♦