Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค [พากย์ไทย]


ยุ นแจอิน เด็กสาวน่ารัก มองโลกในแง่ดี กับครอบครัวที่พร้อมทุกอย่าง เป็นลูกของประธานบริษัท แต่โชคชะตากับเล่นงานเธอต้องสูญเสีย พ่อไปเพราะโดนเพื่อนหักหลังเรื่องธุรกิจ คิมยองกวางหนุ่มยากไร้ กับ ยุนแจอิน เพราะคำสัญญาที่ว่าถ้าโตขึ้นเขาจะเป็นราชาโฮมรัน เธอจะแต่งงานกับเขา เขาเลยมุ่งมั่น ที่จะเป็นนักเบสบอลตามที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นว่า จะเอาชนะ ซออินวูให้จงได้แต่ในความเป็นจริงนั้น เขายังไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียว ถึงแม้เวลาจะผ่านไป 17 ปีแล้วก็ตามคิมยองกวาง และ ซออินวู ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ต้องไปรักษาตัวและพยาบาล สาวสวย ผู้มองโลกในแง่ดี ก็คือ ยุนแจอิน โชคชะตา ทำให้เขาทั้งสามได้เจอกันอีกครั้งติดตามเรื่องราว ของทั้งสามได้ ใน Glory Jane – Man of HonorMan of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่1-1.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่1-1.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่1-1.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่1-1.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่2-2.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่2-2.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่2-2.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่2-2.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่3-3.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่3-3.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่3-3.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่3-3.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่4-4.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่4-4.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่4-4.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่4-4.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่5-5.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่5-5.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่5-5.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่5-5.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่6-6.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่6-6.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่6-6.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่6-6.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่7-7.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่7-7.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่7-7.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่7-7.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่8-8.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่8-8.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่8-8.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่8-8.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่9-9.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่9-9.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่9-9.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่9-9.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่10-10.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่10-10.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่10-10.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่10-10.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่11-11.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่11-11.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่11-11.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่11-11.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่12-12.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่12-12.2 แก้แล้ว
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่12-12.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่12-12.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่13-13.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่13-13.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่13-13.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่13-13.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่14-14.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่14-14.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่14-14.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่14-14.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่15-15.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่15-15.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่15-15.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่15-15.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่16-16.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่16-16.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่16-16.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่16-16.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่17-17.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่17-17.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่17-17.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่17-17.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่18-18.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่18-18.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่18-18.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่18-18.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่19-19.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่19-19.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่19-19.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่19-19.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่20-20.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่20-20.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่20-20.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่20-20.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่21-21.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่21-21.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่21-21.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่21-21.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่22-22.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่22-22.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่22-22.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่22-22.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่23-23.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่23-23.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่23-23.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่23-23.4
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่24-24.1
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่24-24.2
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่24-24.3
Man of Honor - หวดรักให้ลงล็อค ตอนที่24-24.4

                              ♥End♥