Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 [ พากย์ไทย]

หลังจากที่ชินดาโฮที่เป็นพ่อของชินเซคุงและชินชินเอหนีออกจากบ้านพร้อมกับ หนี้ก้อนหนึ่งที่ทิ้งให้เป็นภาระของสองพี่น้อง ดังนั้นสองพี่น้องที่ต้องมาทำงานร่วมกันให้กับลี่ซุนแจที่เป็นประธานของ บริษัทอาหารแห่งหนึ่ง เนื่องจากสองพี่น้องเคยอยู่นอกเมืองบริเวณแถวภูเขา ทุกๆ อย่างในเมืองจึงดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขาทั้งสอง โดยเฉพาะชินเอ พวกเขาทั้งสองต้องใช้ชีวิตร่วมกับประธานลี ซึ่งประธานลีมีลูกสาวที่ชื่อลีฮุนคุง ลูกเขยที่ชื่อจูงโบซุค หมอที่เป็นลูกชายชื่อลีจีฮุน หลานชายที่ชื่อจูงจุนฮุคซึ่งยังเป็นนักเรียนไฮสคูลอยู่ และหลานสาวที่ชื่อจูงแฮริ โดยที่ครูใหญ่ที่โรงเรียนนั้นแอบชอบประธานลีที่เป็นพ่อม่ายอยู่

High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-1
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-2
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-3
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-4
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-5
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-6
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-7
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-8
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-9
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-10
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-11
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-12
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-13
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-14
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-15
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-16
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-17
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-18
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-19
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-20
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-21
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-22
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-23
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-24
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-25
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-26
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-27
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-28
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-29
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-30
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-31
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-32
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-33
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-34
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-35
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-36
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-37
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-38
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-39
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-40
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-41
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-42
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-43
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-44
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-45
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-46
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-47
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-48
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-49
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-50
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-51
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-52
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-53
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-54
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-55
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-56
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-57
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-58
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-59
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-60
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-61
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-62
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-63
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-64
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-65
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-66
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-67
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-68
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-69
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-70
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-71
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-72
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-73
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-74
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-75
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-76
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-77
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-78
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-79
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-80
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-81
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-82
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-83
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-84
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-85
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-86
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-87
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-88
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-89
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-90
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-91
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-92
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-93
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-94
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-95
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-96
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-97
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-98
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-99
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-100
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-101
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-102
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-103 แก้แล้ว
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-104
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-105
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-106
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-107
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-108
 High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-109
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-110
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-111
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-112
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-113
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-114
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -115
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -116
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -117
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -118
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -119
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -120
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -121
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -122
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -123
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -124
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -125
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -126
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -127
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -128
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -129
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -130
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -131
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -132
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -133
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -134
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -135
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -136
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -137
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -138
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -139
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2 -140
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-141
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-142
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-143
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-144
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-145
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-146
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-147
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-148
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-149
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-150
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-151
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-152
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-153
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-154
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-155
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-156
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-157
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-158
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-159
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-160
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-161
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-162
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-163
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-164
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-165
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-166
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-167
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-168
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-169
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-170
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-171
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-172
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-173
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-174
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-175
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-176
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-177
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-178
High Kick 2-ไฮคิก ชุลมุนครอบครัวอลเวง ภาค 2-179

                                    ♥End♥