Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] Golden Time / นาทีชีวิต [พากย์ไทย]

เมื่อชีวิตของผู้ป่วยแขวนบนเส้นด้าย ความเป็นความตายอยู่แค่คืบ ทักษะฝีมือความชำนาญการอันเป็นเลิศ ประสานกับเวลาที่เหมาะเหม็ง สามารถพลิกผันชีวิตของคนได้ ซีรี่ส์เกาหลี Golden Time  เป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ผึกหัด (อินเทิร์น)ในห้องฉุกเฉินโดยที่ หนุ่มนักเรียนแพทย์ ลีมินวู (นำแสดงโดย อีซอนคยุน (Lee Sun Kyun) หลังจากจบจากโรงเรียนแพทย์เขาเข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลแพทย์แผนตะวันออกเพื่อ ต้องการที่จะทำงานสบายๆ แต่รายได้ดี  แต่หลังจากที่เขาได้ไปขึ้นเวรแทนรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง คืนนั้นมีเคสฉุกเฉินซึ่งเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเปลี่ยนแนว คิดและเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเขาไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ร่วมกับ นักเรียนแพทย์ คังแจอิน รับบทโดย ฮวังจองอึม (Hwang Jung Eum)
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่1-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่1-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่1-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่1-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่2-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่2-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่2-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่2-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่3-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่3-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่3-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่3-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่4-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่4-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่4-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่4-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่5-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่5-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่5-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่5-4 
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่6-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่6-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่6-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่6-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่7-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่7-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่7-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่7-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่8-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่8-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่8-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่8-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่9-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่9-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่9-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่9-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่10-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่10-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่10-3 แก้แล้ว
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่10-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่11-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่11-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่11-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่12-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่12-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่12-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่12-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่13-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่13-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่13-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่13-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่14-1แก้แล้ว
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่14-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่14-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่14-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่15-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่15-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่15-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่15-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่16-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่16-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่16-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่16-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่17-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่17-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่17-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่17-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่18-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่18-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่18-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่18-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่19-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่19-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่19-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่19-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่20-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่20-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่20-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่20-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่21-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่21-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่21-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่21-4 แก้แล้ว
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่22-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่22-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่22-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่22-4
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่23-1
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่23-2
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่23-3
Golden Time / นาทีชีวิต ตอนที่23-4                ♦จบ♦