Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

[K-Series] Empress Ki [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องราวของ กีฮวังฮู สตรีสามัญชนจากอาณาจักรโครยอ (ค.ศ.918-1392) ที่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1271-1368) ของจีน  มีอำนาจสั่นคลอนบัลลังก์ของสองอาณาจักร จักรพรรดินีกี (ค.ศ.1315-1370) เผชิญทั้งความรุ่งโรจน์ในฐานะมเหสีในพระเจ้าฮุ่ยจง กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวนและความล่มสลายของเผ่ามองโกลบนแผ่นดินจีน

ขอบคุณซับไทย : www.thaisubs.com


Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 14 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 15 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 16 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 17 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 18 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 19 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 20 - 3
 
Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 21 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 22 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 23 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 24 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 25 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 26 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 27 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 28 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 29 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 30 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 31 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 32 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 33 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 34 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 35 - 3 อัพใหม่

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 36 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 37 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 38 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 39 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 40 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 41 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 42 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 43 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 44 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 45 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 46 - 3

Empress Ki [บรรยายไทย] ตอนที่ 47 - 3