Update!! ล่าสุด

"ขอขอบคุณเว็บแปลซับไทยทุกเว็บที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แปลซับทุกท่านเป็นอย่างสูง"
ทีมงาน DS-Club

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

[CH/T-Series] Three Kingdoms สามก๊ก 2010 [Soundtrack บรรยายไทย]

สู่ปฐมบทแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่ของสาม แคว้นกับเวอร์ชั่นล่าสุดปี 2010 ที่รวบรวมเหล่านักแสดงชั้นนำไว้มากมาย ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน กับเรื่องราวของประเทศจีนในขณะนั้น แบ่งแยกเป็น ๓ อาณาจักร หรือเรียกว่า สามก๊ก อาณาจักรของ เล่าปี่ เรียกว่า "จ๊กก๊ก" อาณาจักรของ พระเจ้าซุนกวน เรียกว่า "ง่อก๊ก" และอาณาจักรของ พระเจ้าโจผี เรียกว่า "วุยก๊ก" การช่วงชิงอำนาจ ความได้เปรียบ และสงครามอันดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้น...
เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องตอนที่แผ่นดินจีนแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กใหญ่ๆ นับตั้งแต่สมัย พระเจ้าเลนเต้ กษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๗๑๑ พระเจ้าเลนเต้ เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไม่สนพระทัยที่จะบริหารบ้านเมือง มัวแต่แสวงหาความสุขสำราญส่วนพระองค์ ปล่อยให้ขันทีทั้ง ๑๐ ว่าราชการตามความพอใจ จนขุนนางและประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว พระเจ้าเลนเต้ มีโอรส ๒ พระองค์ ต่างชนนีกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในการสืบราชสมบัติ ครั้น พระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนม์ โอรสองค์ใหญ่ คือ หองจูเปียน ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อมา โดยมี นางโฮเฮา พระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน แต่ในราชสำนักก็ยังวุ่นวายจากพวกขันทีทั้ง ๑๐ อยู่ โฮจิ๋น พี่ชายของ นางโฮเฮา จึงเชิญ ตั๋งโต๊ะ มาช่วยกำจัดพวกขันที เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ตั๋งโต๊ะ ก็ยึดอำนาจถอดถอน หองจูเปียง ออกโดยให้เอาสุราผสมยาพิษกรอกจนสิ้นพระชนม์ จากนั้นก็สถาปนา หองจูเหียบ ขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่า พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้ว ตั๋งโต๊ะ ก็ตั้งตนเป็น พระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรมของ พระเจ้าเหี้ยนเต้ ถืออำนาจบาทใหญ่กระทำการทุจริต พวกขุนนางทั้งหลายจึงคิดที่จะกำจัด ตั๋งโต๊ะ แต่ก็ไม่สำเร็จ จน อ้องอุ้น ได้วางแผนส่ง นางเตียวเสี้ยน ซึ่งเป็นบุตรสาวบุญธรรม ไปเป็นภรรยา ตั๋งโต๊ะ ให้นางใช้อุบายและมารยาหญิง ทำให้ ตั๋งโต๊ะ ผิดใจกับ ลิโป้ ผู้เป็นหทารเอกจนกระทั่ง ลิโป้ ฆ่า ตั๋งโต๊ะ ตาย แต่ อ้องอุ้น ก็ไม่สามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้ ในที่สุด อ้องอุ้น ก็ถูก ลิฉุย กับ กุยกี พรรคพวกของ ตั๋งโต๊ะ ฆ่า แล้ว ลิฉุย กับ กุยกี ก็บังคับ พระเจ้าเหี้ยนเต้ ให้อยู่ใต้อำนาจ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารบ้านเมือง พระเจ้าเหี้ยนเต้ คับแค้นใจมาก จึงมีรับสั่งเรียก โจโฉ มาช่วยกำจัด ลิฉุย กุยกี และพรรคพวก โจโฉ ยึดอำนาจในเมืองหลวงไว้ได้ แล้วกำเริบตั้งตนเองเป็น มหาอุปราช ควบคุม พระเจ้าเหี้ยนเต้ ให้อยู่ใต้อำนาจ ข่มเหงพวกขุนนางที่สุจริตและเหล่าราษฎร พระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงใช้พระโลหิตเขียนหนังสือลับไปขอร้องให้ขุนนางที่จงรักภักดีช่วยกำจัด โจโฉ แต่ถูก โจโฉ จับได้ ขุนนางเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายหมด แม้แต่ นางฮกเฮา พระมเหสีของพระองค์ก็ถูกจับไปฆ่าเช่นกัน พวกเจ้าเมืองต่างๆ ได้ทราบพฤติการณ์อันเลวทรามของ โจโฉ ก็ไม่พอใจ คิดจะช่วยเหลือ พระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงพากันกระด้างกระเดื่องขึ้น โจโฉ ก็ให้จัดกองทัพไปปราบปราม สงครามจึงเกิดขึ้น โจโฉ สามารถปราบเมืองต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ไม่อาจปราบ เล่าปี่ เจ้าเมืองเสฉวน ได้ และ ซุนกวน เจ้าเมืองกังตั๋ง ได้ เล่าปี่ เป็นเชื้อสายพระราชวงศ์ฮั่น แต่ยากจน อนาถา ได้คนมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคน แต่มีกำลังไพร่พลน้อย ต้องคอยหลบหนีฝ่ายศัตรูอยู่เสมอ จนกระทั่งได้ ขงเบ้ง มาเป็นที่ปรึกษาจึงสามารถตั้งตนเป็น เจ้าเมืองเสฉวน ได้ ส่วน ซุนกวน เป็น เจ้าเมืองกังตั๋ง โดยการสืบสกุล เป็นคนดีมีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม จึงมีคนเคารพนับถือเข้ามาเป็นพวกมายมาย เมื่อ โจโฉ ตาย โจผี บุตรชายของ โจโฉ ครองตำแหน่ง มหาอุปราช แทน แล้วต่อมาก็กบฏปลด พระเจ้าเหี้ยนเต้ ออกจากบัลลังก์ แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่า พระเจ้า อ้วนโซ่ ตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ คือ ราชวงศ์วุย เล่าปี่ ถือว่าตนเองเป็นเชื้อสาย ราชวงศ์ฮั่น ไม่ยอมรับ พระเจ้าโจผี เป็นกษัตริย์ จึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ฮั่น ใช้ เมืองเสฉวน เป็นราชธานี ซุนกวน ก็ไม่ยอมขึ้นกับ พระเจ้าโจผี หรือ เล่าปี่ ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บ้าง มี เมืองกังตั๋ง เป็นราชธานีขอขอบคุณผู้แปลซับไทย คุณ Pondloso เป็นอย่างสูง
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 33 - 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 33 - 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 34 - 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 34 - 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 35 - 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 35 - 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 36 - 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 36 - 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 37 - 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 37 - 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 38 - 1
Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 38 - 2

Three Kingdoms สามก๊ก 2010 บรรยายไทย ตอนที่ 39 - 1